Nästa artikel

Premium Martina Barnevik Olsson har i sin avhandling följt upp barn som tidigt har fått diagnos inom autismspektrum. Nästan alla hade funktionsnedsättande autismproblematik åtta år senare, de flesta hade även andra problem.

Martina Barnevik Olsson är specialist i barn- och ungdomspsykiatri, verksam i Stockholm. Som doktorand vid Gillbergcentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har hon följt upp förskolebarn som har fått en autismspektrumdiagnos vid 2-4,5 års ålder. Uppföljningen har skett i form av intervjuer med föräldrarna när barnen var mellan 9 och 13 år. Gruppen bestod av 208 barn från stockholmsområdet. Avhandlingen utgörs av fyra studier där antalet barn varierar beroende på

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons