Nästa artikel

  • Martina Nelson och Lotta Borg Skoglund hoppas att boken kan vara till stor hjälp för alla föräldrar, oavsett om man har barn med diagnos eller inte.

  • Läkaren Lotta Borg Skoglund och neuropsykologen Martina Nelson är aktuella med boken Svart bälte i föräldraskap.

Premium Läkaren Lotta Borg Skoglund och neuropsykologen Martina Nelson har tillsammans skrivit ”Svart bälte i föräldraskap” – en bok fylld av praktiska tips på hur man kan lösa vardagen i npf-familjer på bästa sätt. Målet är att utifrån npf-familjers erfarenheter synliggöra den kamp som ofta krävs för att få livspusslet att gå ihop och att så frön till förståelse för hur man kan komma vidare i samspelet med sitt barn när livssituationen känns låst eller hopplös.

– Vi känner glädje, ödmjukhet och inspiration av att möta dessa familjer som har så mycket klokt att lära oss alla, men också en frustration över att så många av dem har varit tvungna att uppfinna hjulet på nytt trots att mycket kunskap om npf finns, säger Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson som båda anser att det är på tiden att de samlade erfarenheterna och forskningen inom npf-området blir till allmänbildning. Lotta Borg Skoglund har själv fem barn och bär med sig en p

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons