Nästa artikel

  • "När strukturen och rutinen med ett arbetsliv försvinner vid pensionering, eller en supportande och stöttande partner lämnar en eller dör kan man stå helt utelämnad till att organisera upp tillvaron på egen hand. Detta kan utlösa och förstärka tidigare dolda adhd-symptom", säger Lotta Borg Skoglund.

  • "Vi måste börja se adhd i ett livsloppsperspektiv och förstå att barn med adhd blir vuxna och även gamla till slut. Även om den synliga hyperaktiviteten ofta klingar av betyder inte det att den inre rastlösheten och oron har försvunnit", säger psykiatrikern Lotta Borg Skoglund.

  • "Det är viktigt att studera livsloppsperspektiv för att förstå adhd-symtom hos äldre. Liksom att titta på en familjehistorik hos både barn och barnbarn samt hos tidigare generationer för att få en bild av likheter i känslor, beteenden och svårigheter som kan handla om samma bakomliggande orsak: adhd", säger psykologen Taina Lehtonen.

Premium En adhd-diagnos som sätts på äldre dagar kan vara befriande men också medföra sorg för individen. Samtidigt är det idag långtifrån självklart att adhd ens upptäcks hos äldre personer. "När det gäller äldre med adhd är kunskapen inom vården fortfarande väldigt bristfällig och orsakar därför onödigt lidande då adekvat behandling och stöd inte sätts in", berättar psykologen Taina Lehtonen som tidigare har skrivit en avhandling om äldre med diagnosen.

På senare år har en rad äldre kommit i direktkontakt med adhd-begreppet för första gången i sina liv, inte sällan i samband med att deras barnbarn har utretts och fått en diagnos. För vissa har den nya kunskapen blivit en ögonöppnare som gett möjlighet till att blicka tillbaka och reflektera över det man har känt och varit med om. Vissa har funnit likheter mellan sina egna upplevelser och barnbarnens aktuella problem och svårigheter. – En sådan insikt kan vara både befriande d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons