Nästa artikel

  • Lotta Borg Skoglund är forskare, författare, överläkare i psykiatri samt aktuell med en bok om adhd hos äldre.

  • Det var hennes äldre patienter med adhd som inspirerade Lotta Borg Skoglund till att skriva den nya boken ”Åren går, adhd består”.

Premium Forskningen om äldre med adhd släpar efter och inom denna grupp är det påfallande få som får diagnos. Överläkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund vill med sin nya bok bidra till ökad kunskap om hur det är att diagnostiseras sent i livet och åldras med adhd. ”Många har behövt kämpa oerhört mycket”, säger hon till Special Nest.

Forskningen om adhd hos vuxna har vuxit snabbt de senaste åren, men det finns en grupp som fortfarande hamnar i skymundan – äldre personer som är över 50 år. Där är forskningen fortfarande begränsad, antalet diagnoser färre (till den grad att vissa pratar om underdiagnostisering) och kunskapen avsevärt lägre ute i samhället. Forskaren, författaren och överläkaren i psykiatri, Lotta Borg Skoglund, är en av dem som vill bidra till ökad uppmärksamhet på äldre som har adhd, en

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons