Eva Lindblad

Forskning
Det är inte ovanligt att personer med adhd och autism får sig en rejäl släng av omgivningens fördomar om npf. Negativ särbehandling kan leda till...
Liv & Hem
Flickor med adhd upptäcks långt senare än pojkar med diagnosen – och detta resulterar ofta i omfattande negativa konsekvenser för individen. Det...