Eva Lindblad

Liv & Hem
Bland personer med adhd är arbetslöshet och sjukskrivningar klart vanligare än inom den övriga befolkningen. Samtidigt är kunskapen låg om adhd ute...
Forskning
Det är inte ovanligt att personer med adhd och autism får sig en rejäl släng av omgivningens fördomar om npf. Negativ särbehandling kan leda till...
Annons
Liv & Hem
Flickor med adhd upptäcks långt senare än pojkar med diagnosen – och detta resulterar ofta i omfattande negativa konsekvenser för individen. Det...