Nästa artikel

  • Omslaget till boken som publicerades den 22 oktober 2023.

  • Psykologerna Magdalena Lindborg och Elina Arn är aktuella med boken "Psykos – Förstå, bemöta, behandla".

Premium Vad innebär en psykos, vilka missuppfattningar finns om psykossjukdomar och finns det någon koppling till neuropsykiatriska diagnoser? Special Nest har pratat med psykologerna Elina Arn och Magdalena Lindborg som är aktuella med boken "Psykos" om orsaker, behandling och hur omgivningen kan stötta drabbade.

1. Vad är en psykos? – Ordet psykos är ett samlingsbegrepp som kan innefatta symtom, tillstånd och en sjukdom. Psykossymtom kan vara hallucinationer och vanföreställningar som kan upplevas i olika grad, personen kan också bli tillbakadragen, passiv och inåtvänd. Men när man hamnar i ett psykotiskt tillstånd behöver man akut vård eftersom man då har svårt att ta hand om sig själv, säger Elina Arn när Special Nest träffar henne och Magdalena Lindborg över ett videosamtal. 2.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons