Nästa artikel

Många barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och autism får antipsykotiska läkemedel trots att de inte drabbas av psykoser. Det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Anledningen tros vara läkemedlens förmåga att stabilisera humöret.

Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen förskrivs antipsykotiska läkemedel till barn som inte har en psykos- eller schizofrenidiagnos, skriver Läkartidningen.

I Socialsryrelsens rapport konstateras att  hela 28 procent av de pojkar mellan 13 och 17 år som bor på LSS-boende förskrivs antipsykotiska läkemedel. Detta trots att inte ens en procent har någon av de diagnoser som läkemedlen är tänkta att hjälpa vid, nämligen psykoser och schizofreni.

Myndigheten skriver att en trolig orsak till överanvändningen av läkemedlen är att de har stämningsstabiliserande effekter vid exempelvis utmanande beteenden.

Socialstyrelsen konstaterar också att användningen av antipsykotiska läkemedel är förenat med risker i form av biverkningar, och att den höga användningen utan rätt diagnos är "bekymmersam".  De framhåller vikten av att pedagogiska och kognitiva metoder används i större utsträckning.

Länk till Socialstyrelsens rapport finns här

Kategorier: 
Politik
Annons