Nästa artikel

  • Det finns stora regionala skillnader i användandet av adhd-läkemedel, visar rapport från Socialstyrelsen. 

Premium Adhd-läkemedel används allt oftare, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Fortfarande är läkemedlen vanligast bland barn och ungdomar, men den största ökningen har skett bland kvinnor mellan 25 och 34 år.

De senaste tio åren har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat stadigt, både när det gäller barn och vuxna. Alltjämt är läkemedlen vanligast bland barn i åldern 10 till 17 år, där det också har skett en mångdubbel ökning sedan 2006. I fjol var det 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldersgruppen som fick dessa läkemedel. Detta kan jämföras med 2006 när motsvarande siffror låg på 1,3 procent respektive 0,3 procent. Förskrivningen av adhd-läkemedel till

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons