Tomas Nilsson

Liv & Hem
Psykologen och forskaren Christoffer Hornborg menar att ökningen av antalet personer med adhd är tecken på ett ”diagnossamhälle” där mänsklig...
Liv & Hem
Risktagande, känslostormar och rastlöshet är vanliga kännetecken för tonårstiden – en turbulent period som kan vara prövande både för ungdomen...
Annons
Forskning
Barn till mammor som har lidit av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under graviditeten har högre sannolikhet att få diagnosen adhd. Det visar en omfattande...
Skola
Elevassistenter kan ibland sakna pedagogisk utbildning och ofta ha en otydlig yrkesroll. Samtidigt förväntas många elevassistenter hjälpa elever med...
Annons
Liv & Hem
För att bättre möta behoven hos den stora grupp av barn och unga som söker vård för adhd-symptom har BUP i Skåne förändrat sitt arbetssätt. Nu...
Forskning
För vissa individer med autism kan musik vara ett särskilt viktigt verktyg för att kunna fokusera, hantera känslor, få kontakt med andra och klara...
Annons
Liv & Hem
Barns grammatik, ordförråd och språkanvändning påverkas negativt av skärmtid. Detta visar en ny långtidsstudie från Linköpings universitet där...
Liv & Hem
Sociala missförstånd, intryckskänslighet, oväntade förändringar – och oförstående vuxna. Socialpedagogen och elevassistenten Marlene Dahlberg,...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Annons
Liv & Hem
Föräldraskapet kan vara prövande, men när adhd finns med i ekvationen kan det bli ännu svårare att få vardagen med barn att gå ihop. En ny hemsida...
Liv & Hem
Att oroa sig är en naturlig del av att vara människa, men ihållande oro kan leda till koncentrationssvårigheter, stress och försämrad livskvalitet....
Annons
Skola
Den senaste PISA-rapporten avslöjar en tydlig nedgång i svenska niondeklassares läsförståelse. Den bokaktuella pedagogikforskaren Camilla Nilvius...
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...
Metoder
När tonårseleven inte känner sig sedd eller förstådd kan det uppstå ett motstånd i kommunikationen med vuxenvärlden – men genom motiverande samtal...
Forskning
Användning av det sömnrelaterade läkemedlet melatonin minskar förekomsten av självskador hos barn och unga, i synnerhet bland flickor med depression...
Annons
Annons
Forskning
Autism är betydligt vanligare bland barn som har utlandsfödda föräldrar. Samtidigt kan en centraliserad vård och kulturella skillnader i synen på...
Forskning
Ett enkelt test som tar fem minuter att göra kan ge en första och mer objektiv indikation på adhd hos barn. Detta framgår av en studie från Lunds...
Skola
Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta...
Annons
Annons
Liv & Hem
De behöver mer tid på sig att smälta sinnesintryck, lägger ofta märke till detaljer och är känsliga för stämningar i sociala situationer. Det...
Metoder
Motoriken tillsammans med sinnena, den så kallade sensomotoriken, är viktig för barnens kognitiva utveckling. Men motoriken befinner sig i motvind i...
Liv & Hem
Debatten om barnens skärmtid har gått varm senaste tiden. Nu ska forskare ta itu med frågan genom en omfattande långtidsstudie där de följer 1000...
Skola
Vissa autistiska personer kan ha svårt med perspektivtagning, men det betyder inte att de inte bryr sig om andra eller saknar medkänsla. Det berättar...
Forskning
Få vuxna över 50 år diagnostiseras med adhd, trots att de uppvisar adhd-symptom. Samtidigt är det vanligare med åldersrelaterade åkommor som demens,...
Liv & Hem
Många barn med autism sover dåligt, men bra kvällsrutiner kan förhindra uppkomsten av sömnsvårigheter. För Special Nest berättar överläkaren...
Forskning
Ett mer begränsat ordförråd vid 2,5 års ålder hänger ihop med mindre utvecklade kognitiva funktioner i den tidiga skolåldern. Samtidigt har de kognitiva...