Tomas Nilsson

Forskning
Unga med autism rör på sig mindre än unga utan diagnos, visar forskning. Men vad tycker egentligen ungdomar med autism om fysiska aktiviteter i skolan...
Liv & Hem
Tusentals barn i Sverige är placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är diagnoser som autism och adhd vanliga. Organisationen...
Annons
Liv & Hem
Vem som helst kan tycka att dejting och kärleksrelationer är krävande, men autistiska personer möter vanligen andra och större hinder än neurotypiker....
Skola
I Göteborg startades för några år sedan ett tvärprofessionellt team för att få bukt med den växande problematiska skolfrånvaron. Socionomerna...
Annons
Liv & Hem
Multitasking, subtila sociala krav och en uppsjö av intryck. Det moderna samhället kan vara stressande för alla, men neuropsykiatriska diagnoser som...
Liv & Hem
Många unga uppger att de är drabbade av ångest. Nu kommer en ny bok som på ett pedagogiskt sätt förklarar vad ångest är och hur vi kan göra för...
Annons
Metoder
Många med anorexia nervosa har också autism – vilket är en komplicerad men relativt vanlig form av samsjuklighet som ofta försvårar behandlingen...
Forskning
En ny modell ska förklara hur autism uppstår och varför variationen inom diagnosen är så stor. Modellen har skapats av läkaren och forskaren Darko...
Liv & Hem
Använd dig inte av rationella argument under bråk eller känsloutbrott utan vägled i stället barnet med tydlighet och bestämdhet. Barnpsykologerna...
Annons
Forskning
Fetma är betydligt vanligare bland personer med autism än hos personer utan denna diagnos. Det visar en stor registerstudie utförd av bland andra Rickard...
Forskning
Sedan tidigare är det känt att personer med självskadebeteenden generellt sett känner mindre smärta än andra. Enligt ny forskning från Karolinska...
Annons
Skola
Är ”tydlig struktur” en extra anpassning, eller bara en självklar del av den ordinarie undervisningen? Läraren och specialpedagogen Hanna Rondahl...
Forskning
Totalt 32 av 100 kvinnor med autism har varit inlagda på sjukhus till följd av psykisk ohälsa såsom depression och ångest, vilket kan jämföras med...
Skola
Response to Intervention, RTI, är en undervisningsmodell för att upptäcka och stötta elever som har svårigheter med läsningen. Pedagogikforskaren...
Liv & Hem
Vad har siffran 5 för specifik färg? Hur låter smaken av hallon? Det vet en person med synestesi – ett ovanligt sensoriskt fenomen som innebär att...
Annons
Annons
Liv & Hem
Tonåringar kan ibland sova dåligt och vara omotiverade och slutna. När kan beteendet i själv verket handla om en depression? Special Nest har intervjuat...
Forskning
Vuxna med adhd löper ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det framgår av en större registerstudie utförd av forskare vid Örebro...
Forskning
Tidigare studier visar att barn och ungdomar med adhd oftare lider av olika smärttillstånd, exempelvis huvudvärk eller magont. Ett unikt svenskt forskningsprojekt...
Annons
Annons
Liv & Hem
Självkänslan grusades tidigt av mobbningen under skolåren. För Andreas Jonsson, 39, har vägen tillbaka varit lång. Idag är han en av landets främsta...
Hjälpmedel
Ett professionellt bemötande behöver inte vara fyrkantigt och formellt, utan bör präglas av värme och värdighet. I en ny bok beskriver psykologen...
Liv & Hem
Syskon till barn med adhd och autism tenderar att hamna i skymundan. Detta vill Pernilla Enbom ändra på genom den nya boken ”Melles lillasyster har...
Skola
Många flickor med autism har det svårt i skolan. De mår sämre, har fler frånvarodagar och får stöd och anpassningar i mindre utsträckning än pojkarna...
Liv & Hem
Bland flickor i åldrarna 12-17 år skedde en rejäl ökning av självskador under 2021 jämfört med året dessförinnan, enligt nya siffror från Socialstyrelsen....
Liv & Hem
Försök släppa skuldkänslorna, planera in regelbunden återhämtning och välj dina strider med en oförstående omgivning. Ann-Charlotte Runnvik är...
Forskning
Adhd och autism beror i hög grad på genetik, men också miljöfaktorer har betydelse vid uppkomsten av dessa tillstånd. En ny avhandling vid Karolinska...