Tomas Nilsson

Liv & Hem
Vissa barn med autism har ett selektivt ätande, vilket kan skapa en oerhörd stress hos föräldern. Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn med maten?...
Liv & Hem
Förskrivningen av tyngdtäcken till barn med adhd och sömnproblem stoppades eftersom effekten inte var tillräckligt väl utvärderad. Forskare på Högskolan...
Annons
Forskning
Kärleksrelationer kan vara prövande för de allra flesta, men när adhd finns med i bilden kan förhållandet fastna i en känslomässig berg- och dalbana...
Forskning
Flickor med adhd får diagnos senare än pojkar, men med en annan poängsättning på ett vanligt förekommande adhd-test inom vården ökar träffsäkerheten...
Annons
Skola
En ny rapport från Riksförbundet Attention vittnar om ett svårt läge i skolan för elever med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd. Många...
Forskning
Elever med språkstörning känner sig otillräckliga och är oroade över att bli missförstådda och dumförklarade, vilket kan medföra att de undviker...
Annons
Liv & Hem
Det är inte ovanligt att autistiska personer anser att ögonkontakt är obekvämt och stressande, vilket gör att de undviker att titta andra i ögonen...
Liv & Hem
Det tidigare hockeyproffset Jonathan Hedström blev känd som en hårt jobbande och ständigt omdiskuterad retsticka på isen, men utanför rinken brottades...
Liv & Hem
Arbetslösheten är hög bland autistiska personer medan kunskapen om autism är låg på arbetsplatserna – men enkla anpassningar kan underlätta yrkeslivet...
Annons
Forskning
En starkare förmåga att processa auditiva intryck hänger ihop med mindre sociala svårigheter hos autistiska tjejer. Detta kan vara ett skäl till att...
Skola
Om eleven inte känner sig delaktig och förstår undervisningen ökar risken för frånvaro och lägre måluppfyllelse. Men visuella stöd kan öka elevernas...
Annons
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Forskning
Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik...
Liv & Hem
Tourettes syndrom innebär ofrivilliga och upprepade rörelser och ljud, så kallade tics, som kan orsaka både känslomässigt lidande och svårigheter...
Liv & Hem
Forskningen om äldre med adhd släpar efter och inom denna grupp är det påfallande få som får diagnos. Överläkaren och forskaren Lotta Borg Skoglund...
Annons
Annons
Forskning
Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos....
Liv & Hem
Sammanlagt 6,4 procent av alla barn i Sverige var under 2022 i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, vilket motsvarar 144 000 individer. Söktrycket...
Forskning
Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar...
Annons
Annons
Liv & Hem
Även späda och små barn kan drabbas av psykisk ohälsa i form av stress, oro och nedstämdhet. Hur kan föräldrar känna igen symptomen och vilken...
Skola
Färre tidskrävande möten för lärarna, Pax-modellen för studiero och en lästrappa för att förbättra läsutvecklingen. Det är några framgångsfaktorer...
Forskning
Unga med autism rör på sig mindre än unga utan diagnos, visar forskning. Men vad tycker egentligen ungdomar med autism om fysiska aktiviteter i skolan...
Liv & Hem
Tusentals barn i Sverige är placerade på exempelvis familjehem och HVB-hem, och bland dessa unga är diagnoser som autism och adhd vanliga. Organisationen...
Liv & Hem
Vem som helst kan tycka att dejting och kärleksrelationer är krävande, men autistiska personer möter vanligen andra och större hinder än neurotypiker....
Skola
I Göteborg startades för några år sedan ett tvärprofessionellt team för att få bukt med den växande problematiska skolfrånvaron. Socionomerna...
Liv & Hem
Multitasking, subtila sociala krav och en uppsjö av intryck. Det moderna samhället kan vara stressande för alla, men neuropsykiatriska diagnoser som...