Nästa artikel

  • Peter Salmi är utredare på Socialstyrelsen och författare till den nya rapporten om ungas användning av antidepressiva läkemedel.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Var tionde ung kvinna använder antidepressiva läkemedel – en dubbelt så hög andel jämfört med männen i samma ålder. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. I den framgår även att det är mycket vanligt att unga som får antidepressiv medicin vid depression och ångest har minst en annan psykiatrisk diagnos, såsom adhd eller autism.

Många barn, ungdomar och unga vuxna som drabbas av medelsvåra eller svåra depressioner och ångestsyndrom kan behöva antidepressiv läkemedelsbehandling vid sidan av exempelvis kognitiv beteendeterapi, KBT. Socialstyrelsen har precis publicerat rapporten Aspekter av antidepressiv läkemedelsbehandling av barn och unga vuxna som bland annat belyser skillnaden i denna läkemedelsanvändning mellan pojkar och flickor respektive unga män och unga kvinnor. Totalt fem procent av männen mellan 18

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons