Nästa artikel

  • "En hypotes är att elevhälsan fungerar på olika sätt i olika skolor och på så vis bidrar till de regionala skillnaderna i läkemedelsbehandling. Personalens kunskap om adhd kan också variera", säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

  • Peter Salmi leder Socialstyrelsens utredning av geografiska skillnader i adhd-medicinering.

Premium Det finns iögonfallande regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel. I somliga delar av landet tar 14 procent av ungdomarna mellan 10 och 17 år medicin vid adhd – jämfört med tre procent på annat håll. Nu försöker Socialstyrelsen ta reda på varför. En hypotes är att skillnader i skolorna kan utgöra bidragande faktorer.

Förskrivningen av adhd-läkemedel ökar stadigt i synnerhet bland barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. 2006 var det 0,3 procent av flickorna och 1,3 procent av pojkarna i åldersgruppen som någon gång hade använt adhd-läkemedel. Sedan dess har förskrivningen tilltagit mångfaldigt. Enligt de senaste siffrorna från Socialstyrelsen är det idag 2,6 procent av flickorna och 5,7 procent av pojkarna mellan 10 och 17 år som har använt adhd-läkemedel vid åtminstone något tillfälle. Ökn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons