Nästa artikel

  • "En stark hypotes är att det är samhällsförändringar som driver på ett växande antal adhd-diagnoser", säger Sven Bölte.

Premium I nyare forskning dras slutsatser om att det pågår en överdiagnostisering av adhd i västvärlden. Men ingen forskare har ännu i större skala studerat hur och varför enskilda kliniker sätter en adhd-diagnos i praktiken, och validiteten på dessa diagnoser. "Man kan inte inkompetensförklara kliniker utan sådana kartläggningar. Det är inadekvat och ovetenskapligt", säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet.

Special Nest har tidigare skrivit om att det råder tydliga regionala skillnader i Sverige vad gäller förskrivning av adhd-läkemedel. I vissa kommuner ligger förskrivningen på runt 12 procent för pojkar i åldrarna 10–17 år. I andra kommuner rör det sig endast om tre procent för samma grupp. Förskrivningen av läkemedel för flickor i åldrarna 10–17 år är ungefär hälften så hög som pojkarnas och följer de geografiska skillnaderna. Detta i kombination med att antalet adhd-di

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons