Shutterstock

Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Annons
Skola
Många elever med språkstörning halkar efter i undervisningen och missar att nå kunskapsmålen i dagens språkfokuserade skola – inte minst för att...
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Annons
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Skola
Omfattande och långvarig skolfrånvaro är ett stort problem. För att lösa en frånvarosituation involveras ofta flera aktörer med olika perspektiv...
Annons
Forskning
Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik...
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...
Annons
Liv & Hem
Förmågan att bedöma tid är viktig för en fungerande vardag, men många personer med neuropsykiatriska diagnoser har svårigheter med just tidsuppfattningen....
Forskning
Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos....
Annons
Liv & Hem
Sammanlagt 6,4 procent av alla barn i Sverige var under 2022 i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, vilket motsvarar 144 000 individer. Söktrycket...
Forskning
Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar...
Skola
Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält...
Liv & Hem
Special Nest är en webbtidning som i stort och smått berättar om det neuropsykiatriska området. Tanken är också att vår webbplats ska fungera som...
Annons
Annons
Liv & Hem
I varje skolklass finns i genomsnitt två elever som har någon slags språkstörning och överlappningen är stor med funktionsnedsättningar som autism,...
Liv & Hem
De flesta småbarnsföräldrar vet att det kräver tid och tålamod att ge barn goda tandvårdsvanor. Av föräldrar till barn med autism kan det krävas...
Liv & Hem
Att spela datorspel har en mängd positiva effekter, men personer med neuropsykiatriska diagnoser har en ökad risk att bli beroende. Därför ska föräldrar...
Annons
Annons
Liv & Hem
Att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. Ändå måste många med exempelvis...
Politik
Antalet adhd-diagnoser och adhd-medicineringen fortsätter att tillta, inte minst hos barn och unga. Västmanland sticker ut genom ett digitalt insteg...
Hjälpmedel
Många lärare lämnas ensamma i utredningar om särskilt stöd, vilket är en större pedagogisk stödinsats för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen....
Liv & Hem
Att vänta på en npf-utredning och sedan få diagnos, antingen själv eller för sitt barn, leder inte alltid till lättnad och självklara insatser....
Metoder
Skolkontakt är en manualbaserad social färdighetsträning i grupp för elever med autism. Nu har metoden testats i en kontrollerad pilotstudie – med...
Liv & Hem
Diagnoskriterierna fokuserar på negativa aspekter – men vilka vanliga styrkor finns hos många personer med adhd? Här är några exempel på positiva...
Liv & Hem
Diagnoskriterierna fokuserar på negativa aspekter – men vilka vanliga styrkor är förknippade med autism? Här är några exempel på positiva egenskaper...