Shutterstock

Skola
Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält...
Liv & Hem
Barns grammatik, ordförråd och språkanvändning påverkas negativt av skärmtid. Detta visar en ny långtidsstudie från Linköpings universitet där...
Annons
Liv & Hem
Sociala missförstånd, intryckskänslighet, oväntade förändringar – och oförstående vuxna. Socialpedagogen och elevassistenten Marlene Dahlberg,...
Liv & Hem
Stresskänslighet, perceptionssvårigheter och bristande aktivitetsreglering. Det är tre saker som har en gemensam nämnare – trötthet. Här är 5...
Annons
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Liv & Hem
Den finstämda kommunikation och det subtila sociala samspel som ofta krävs vid kärleksrelationer kan vara extra svårt för personer med autism. Special...
Annons
Skola
Att räkna ut arean på en CD-skiva, vinkeln på en gitarr eller kostnaden för att spela in i en musikstudio. I stället för att kämpa med vanliga matteuppgifter...
Metoder
Brist på struktur, oväntade händelser och höga röster kan få barn med autism och adhd att förlora kontrollen. Samtidigt är det många barn med...
Skola
När adhd- eller autismdiagnoser ställs i vuxen ålder har svårigheterna ofta synts tidigt – men utan att hjälp har satts in. Specialpedagogen och...
Annons
Liv & Hem
Föräldraskapet kan vara prövande, men när adhd finns med i ekvationen kan det bli ännu svårare att få vardagen med barn att gå ihop. En ny hemsida...
Skola
En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa...
Annons
Liv & Hem
Att oroa sig är en naturlig del av att vara människa, men ihållande oro kan leda till koncentrationssvårigheter, stress och försämrad livskvalitet....
Skola
Wittingmetoden är en läs- och skrivinlärningsmetod som pedagogen Maja Witting började utveckla på 1940-talet. Syftet är att steg för steg hjälpa...
Forskning
Det är mycket vanligt att personer med beroendeproblematik också är diagnostiserade med adhd. Detta framgår av statistik från Socialstyrelsen. Special...
Liv & Hem
En ny studie visar att flickor och kvinnor får adhd-diagnos senare än pojkar och män. Studien har också kommit fram till att läkemedelsanvändandet...
Annons
Annons
Forskning
Hos barn med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism fungerar de exekutiva funktionerna annorlunda än hos neurotypiska barn. Det framgår av en...
Skola
Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt...
Skola
Det pratas alltmer om kopplingen mellan skolans pedagogik och den kraftiga ökningen av antalet adhd-diagnoser – men skulle samma sak kunna gälla förskolan?...
Annons
Annons
Liv & Hem
Efter skolåren väntar ett vuxenliv präglat av arbete och karriär. Men för många unga är det idag inte alldeles lätt att få tag i ett jobb. Och...
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Liv & Hem
Att ibland uppleva stress är en naturlig del av livet. Samtidigt kan varaktigt hög stressbelastning som inte åtföljs av ordentlig återhämtning resultera...
Liv & Hem
Kändisar med neuropsykiatriska diagnoser, förhållningssätt till unga med autismspektrumtillstånd och vanligt förekommande myter om autism. Det är...
Skola
Två av tre skolor behöver bli bättre på att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism. Detta...
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Liv & Hem
Att vara tonårsförälder kan vara lika intressant och spännande som prövande och ångestfyllt. Denna period kan också väcka en rad funderingar. Hur...