Nästa artikel

Fem procent av alla elever räknas som särskilt begåvade, men att vara intelligent och att lyckas i skolan är dessvärre inte synonymt. Ett rejält kunskapslyft kan leda till att fler unga begåvningar upptäcks. Risken är annars att dessa elever halkar utanför i skolan, den sociala gemenskapen och ibland även samhället, berättar Timmy Burchard, högstadielärare och ansvarig för Mensas ideella informationssatsning Gifted Children Program (GCP). Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar på temat särskild begåvning. Här kommer ett gäng spännande lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

8 Special Nest-artiklar om särskilt begåvade barn:

"Granskning: 24 av 29 skolor möter inte behoven hos begåvade fyror": En artikel om Skolinspektionens granskning av undervisningen av fjärdeklassare vars kunskaper ligger långt framme.

"Danmark screenar särskild begåvning – Sverige står och stampar": Här berättar vi om att Danmarks initiativ om att screena landets förstaklassare för särskild begåvning. Johan Nyh, ordförande för Riksförbundet för särskild begåvning (RFSB), kommenterar frågan.

"Så anpassar du undervisningen för särskilt begåvade elever": En intervju med gymnasieläraren Mona Liljedahl som har skrivit en bok om hur skolan kan stötta och inspirera särskilt begåvade elever.

”Dessa barn mår ofta inte bra”: En intervju med specialpedagogen Pia Rehn Bergander som har skrivit en bok om elever med npf och särskild begåvning.

"Många missförstånd om särskilt begåvade barn": Detta är en intervju med högstadieläraren Timmy Burchard som är ansvarig för Mensas ideella informationssatsning Gifted Children Program (GCP).

"Bilden av särskilt begåvade elever behöver breddas": Här intervjuas forskaren Caroline Sims, redaktör för en ny antologi som ger en aktuell bild av kunskapsläget kring särskild begåvning.

”Resursslöseri att de högbegåvade barnen vantrivs och misslyckas”: Ett reportage om den Linköpingsbaserade ideella föreningen Fork Academy som vänder sig till särskilt begåvade barn.

"Elever med praktisk begåvning": Begreppet särskild begåvning förknippas oftast med framstående förmågor inom teoretiska ämnen, men det kan också handla om elever som är mycket skickliga inom mer praktiska områden. Här intervjuas Urban Söderberg. Han är lärare på bygg- och anläggningsprogrammet och engagerad i hur skolan kan stötta denna ofta bortglömda elevgrupp.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons