Nästa artikel

Till Autismcenter för små barn kommer barn mellan 0 och 4 år för att få hjälp med kommunikation genom tillämpad beteendeanalys, TBA. "Hittar vi rätt motivation utvecklas barnet massor", säger Ulrika Långh, psykolog.

Autismcenter för små barn är till för barn i Stockholms Län som får en autismspektrumdiagnos och en remiss innan de fyller 4 år. De får sedan stanna tills de är 6–7 år. Kuratorer, specialpedagoger, logopeder, psykologer, sjukgymnast och arbetsterapeuter finns samlade här och arbetar med intensiva insatser i form av tillämpad beteendeanalys, TBA.

Genom att analysera beteenden utifrån en rad inlärningspsykologiska principer, vill man förstå hur det kommer sig att en person gör på ett visst sätt och vilken funktion det beteendet fyller.

Man kan enkelt säga att man delar upp ett barns beteende i överskott och underskott. Överskott är de problematiska beteenden som man vill bli av med, som att exempelvis skrika eller slåss. Underskott är de beteenden man saknar, som exempelvis att kommunicera vad man vill. Man behöver då öka underskottet för att få balans i barnets beteende. Och det gör man genom att förstärka underskottsbeteenden.

Ulrika Långh är psykolog och har arbetat inom autismområdet sedan 1996. Sedan 2012 är hon också doktorand på KI med fokus på kvalité på insatser till små barn med autism. På Autismcenter för små barn arbetar hon som kliniskt ansvarig och program- och utvecklingsansvarig.

– Till skillnad från flera andra funktionsnedsättningar så är det för den här målgruppen avgörande med mångsidiga träningsprogram för att utveckla färdigheter. Det ger goda effekter som sprider sig, och barnen har goda förutsättningar att då hinna ikapp sina jämnåriga.

Ju yngre barnet är, desto mer mottagligt är det för träningen. Det kan bero på att hjärnan är mer förändringsbenägen.

– Jag tror också att glappet mellan vad du förväntas kunna och vad du faktiskt kan blir större ju äldre barn blir och då blir det allt svårare att komma ikapp. Människan lär sig så mycket och utvecklas konstant, hela tiden.  Är du två år och börjar träna dina färdighetsbrister är det lättare att komma ikapp övriga jämnåriga än om du är fyra år och ska komma ikapp en fyraåring där repertoaren av färdigheter är stor och där nya saker lärs in parallellt hela tiden.

 

Individanpassad träning
Alla barn som kommer till Autismcenter för små barn har en bristande social kommunikation. I övrigt kan färdighetsbristerna varierna.

– Det är ett stort spann. Från de barn som inte har något tal alls och som ligger på en mycket låg utvecklingsnivå till barn som kanske har ett språk men som inte klarar av att rikta det till en mottagare.

Teamet på Autismcenter för små barn kartlägger varje barns behov genom att göra hembesök och besök på förskolan, ofta finns råd och stöd man kan ge redan där.

– Våra erfarna ögon kan ofta se möjligheter till förbättringar på en gång, som att en stol behöver bytas ut, eller att lådor kan behövas till leksakerna.

Ett annat syfte med besöken är att skapa kontakt med barnet och se hur det fungerar i sina vardagsmiljöer. Därefter bestämmer sig teamet för ett område dit de vill rikta sina insatser. Det kan vara exempelvis lek och samspel i förskolan eller bildkommunikation.

– Sedan implementerar vi arbetet hos föräldrar, pedagoger och barnet så att alla jobbar mot målet på samma sätt. Ibland ska barnet ha ett mångsidigt intensivt program. Då ska man ha kontinuerlig och långsiktig träning, minimum är 20 timmar per vecka, så då är det viktigt att tiden finns. Föräldrarna bör delta minst fem timmar per vecka.

För att lyckas med TBA-träningen gäller det att hitta en förstärkare för barnet, något som motiverar dem. Det kan exempelvis vara en leksak, något gott att äta, en kram, en aktivitet, en high five...

– För att vi ska lyckas måste vi hitta en förstärkare som vi kan kontrollera. Utan förstärkare spelar det ingen roll om barnet har hög eller låg funktionsnivå. Ibland behöver förstärkarna bytas ut, om barnet tappar intresset för den. Det blir väldigt tydligt när vi hittar en förstärkare, då kan det hända hur mycket som helst på en halvtimme!

Ulrika menar att den typen av motivation är helt avgörande för att förändra beteenden.

– Man lär sig om man har kul, man lär sig mer om det får en direkteffekt i vardagen och man lär sig mer när det finns glädje i lärosituationen. Man måste välja beteenden som är meningsfulla, som man har nytta av och som snabbt får spridning. Då blir det befäst, säger hon.

VAD ÄR AUTISMCENTER FÖR SMÅ BARN?
Autismcenter för små barn tillhör Habilitering & Hälsa , som är en del av Stockholms läns landsting. Här arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer, sjukgymnast och specialpedagoger. Gundtanken är att alla personer runt barnet hjälps åt. Därför är samarbetet med föräldrar och förskolepersonal viktigt. För varje barn planeras insatser i en så kallad vårdplan. Det upprättas individuella utvecklingsprogram anpassade efter varje barns och familjs förutsättningar. Insatserna kan ha olika intensitet och bygger till stor del på tillämpad beteendeanalys, TBA.

Hit får man komma om man har fått autismdiagnos och är 0-4 år då remissen skickas. Sedan kan man vara kvar till man är 6-7 år.

Anledningen till att åldern är satt till max 4 år för remissen är att de ska hinna med att göra insatserna. Har man fyllt 5 år skickas remissen i stället till det närmsta lokala centret. Stödet är i princip detsamma, men där erbjuds man andra typer av program.

Alla som får en autismdiagnos har rätt att få stödinsatser enligt LSS, vilket innebär stöd i habiliteringen.

Autismcenter för små barn har idag 800 barn inskrivna.

Läs mer: www.habilitering.se/autismcenter-sma-barn

 

Kategorier: 
Metoder
Annons