Nästa artikel


  •  

Premium Tillämpad beteendeanalys, TBA, har visat sig effektiv för att hjälpa personer med autism att utföra mer positiva beteenden. Ett annat mål är att minska skadliga beteenden. Men om metoderna används fel finns en risk att beteendena i stället blir värre

– Det är en potent behandling. Och precis som med alla potenta behandlingar: används de på fel sätt är det lätt att hamna i en riskfylld situation. Så säger Jenny Hulterström, legitimerad psykolog och psykoterapeut, som i mer än 15 år arbetat med TBA. Under sin karriär har hon handlett personal på korttidsboenden såväl som föräldrar till barn med autism. Tanken med metoden är att man ska forma miljön omkring en individ för att förmå hen att utföra beteenden som är posit

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons