Nästa artikel

  • Marie Grafström och Camilla Kallenbäck är aktuella med en bok om hur beteendeproblem kan förstås, analyseras och motverkas.

Premium Kartlägg problematiska beteenden och ta fram långsiktiga lösningar för att öka personens livskvalitet. Det är en kärnfull beskrivning av budskapet i en ny bok om hur beteendeproblem kan förebyggas och minskas genom modellen positivt beteendestöd. Special Nest har intervjuat en av författarna – beteendeanalytikern Marie Grafström.

På en skola behövde personalen hjälp med eleven Lisa. De tyckte att hon betedde sig tjatigt och sade samma sak hela dagarna. Varje gång någon vuxen gick förbi uttryckte Lisa: ”Saknar mamma”, varpå personalen försäkrade att mamma snart skulle komma och hämta henne. Lisa verkade förstå detta, men började ganska snart igen säga ”Saknar mamma” när någon gick förbi henne. De vuxna uppfattade beteendet som tröttsamt och ville gärna att hon skulle ”tjata mindre”. Hur skul

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons