Nästa artikel

  • "Politikerna har fortfarande inte förstått dimensionen av utmaningen för autistiska personer", säger Sven Bölte på KIND.

  • "Det behövs ett ordentligt lyft när det gäller kunskap, synsätt och utförande i uppföljning av diagnos", säger Mats Jansson på Autism Sverige.

Premium Samtidigt som Sverige ser sig som ett föregångsland i jämlikhetsfrågor saknas en nationell strategi för autistiska personer – trots att en sådan strategi finns i flera andra länder. Sven Bölte på KIND är kritisk till att det dröjer. ”Man har lappat och lagat en lång period, det är inte hållbart längre”, säger han till Special Nest.

Minst en procent av världens befolkning har autism och bland dem är psykisk ohälsa vanligt. Forskning visar till exempel att autistiska personer statistiskt sett har 16 år kortare livslängd än den allmänna befolkningen och risken för självmord i gruppen är mer än sju gånger högre än genomsnittet. Nationella strategier för autism finns redan, eller planeras för, i bland annat USA, Kanada, Frankrike, Danmark, Spanien, Irland, Ungern och Bulgarien. Sven Bölte, professor i barn- och

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons