Autism Sverige

Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Liv & Hem
Över- eller underkänslighet för sinnesintryck är vanligt vid autism. Vissa intryck ger välbehagskänslor, andra kan vara stressande och utmattande....
Annons
Liv & Hem
Samtidigt som Sverige ser sig som ett föregångsland i jämlikhetsfrågor saknas en nationell strategi för autistiska personer – trots att en sådan...
Forskning
Gärningsmannen som dödade två lärare i Malmö ifjol har autism, ett faktum som användes av försvarsadvokaterna som hävdade att autismen skulle förklara...
Annons
Lagstöd
Erbjud tidiga insatser, gör individanpassade utredningar och höj kunskapen hos hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är några viktiga pusselbitar...
Skola
Många flickor med autism har det svårt i skolan. De mår sämre, har fler frånvarodagar och får stöd och anpassningar i mindre utsträckning än pojkarna...