Nästa artikel

  • Sven Bölte är chef för KIND och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap.

  • Mats Jansson är utredare på Autism Sverige.

  • Sofia von Malortie är gruppledare på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen.

Premium Erbjud tidiga insatser, gör individanpassade utredningar och höj kunskapen hos hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det är några viktiga pusselbitar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Kommer de att göra skillnad? Special Nest har ställt frågan till Autism Sverige och KIND.

Hösten 2022 kom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. De omfattar rekommendationer om vård och stöd vid dessa tillstånd och riktar sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Riktlinjerna ska vara ett underlag för systematiska prioriteringar där högt prioriterade insatser ska få mer resurser. I inledningen till riktlinjerna skriver Socialstyrelsen att allt fler får diagnoserna adhd och autism och betonar att de oftast

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons