Lena Marieke Wemar

Forskning
För vissa är bokstaven B alltid blå, för andra är månaderna grupperade i mönster, för somliga är färgen röd förknippad med ljud. Att sammankoppla...
Liv & Hem
Autismombuden bidrar till att förbundet Autism Sverige arbetar med rätt frågor, anser Emil Hjelte, samordnare för mötesplatser på Autism Sverige....
Annons
Liv & Hem
Amad Lindblom har hela livet försökt hjälpa sin bror som har autism. Hon är en av många i Sverige som stöttar en närstående. Gruppen som ger anhörigvård...
Skola
Delar av undervisningen i svenska skolan saknar vetenskapligt stöd, enligt Agneta Gulz. Hon är professor i kognitionsvetenskap och tillsammans med två...
Annons
Liv & Hem
Ibland kommer Giselle Santander i sista minuten med andan i halsen, men oftast kommer hon i tid och hon sköter jobbet väl. Ändå har hon ständigt burit...
Liv & Hem
Att ta klivet ut i vuxenlivet kan innebära prövningar för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Därför började Jessica Stigsdotter...
Annons
Forskning
Personlig assistans enligt LSS skulle ge personer med funktionsnedsättning samma möjlighet att delta i samhällslivet som andra. Men så har det inte...
Metoder
Tydliggörande pedagogik kan göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och...
Forskning
I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar...
Annons
Forskning
I en ny studie vid Karolinska Institutet i Stockholm visar Zheng Chang och hans forskarkollegor att långvarig användning av adhd-medicin ökar sannolikheten...
Liv & Hem
I en omfattande riktad tillsyn av gruppbostäder för vuxna med funktionsnedsättningar fann IVO brister i totalt 80 av 90 granskade verksamheter. I många...
Annons
Forskning
En amerikansk studie om samband mellan gravida kvinnors konsumtion av lightläsk och autism hos pojkar fick spridning i svenska medier under hösten. När...
Politik
90 procent av de föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för sina barn med funktionsnedsättning och hälften av de vuxna som ansöker för...
Liv & Hem
När relationen mellan föräldrarna och skolan eller vården kollapsar så riskerar barn med npf att bli utan stöd. Att möten ibland slutar i kaos kan...
Liv & Hem
Sophia Bergmann är psykiater, autist och författare till nya boken ”Välkommen till Autismland – leva med en annorlunda hjärna”. Det är en innehållsrik...
Annons
Annons
Liv & Hem
För föräldrar till barn med allvarliga funktionsnedsättningar blir ansvaret ofta stort och livslångt. Så är det också för Maud Deckmar som har...
Liv & Hem
Unga vuxna som söker vård för psykisk ohälsa är missnöjda med övergången från BUP till vuxenpsykiatrin, särskilt med de långa väntetiderna...
Liv & Hem
Att vara autistisk och försöka finna en plats i arbetslivet kan vara en stor prövning. Det berättar Eva Sjögren, Anna-Maria Olofsgård och Kim Talman,...
Annons
Annons
Liv & Hem
Ska man säga ”person med autism” eller ”autistisk person”? Det är en fråga som kan verka oviktig, men som väcker känslor. Vem ska ha tolkningsföreträde...
Liv & Hem
Mirjam Palosaari Eladhari forskar om datorspel och använder även spelteknik för att utveckla hjälpmedel i vardagen för personer med autism. Bilden...
Skola
Mellanstadieläraren Rickard Nordströms fredagsdans och morgonhälsning med eleverna blev virala på sociala medier. Sedan dess har han hunnit få priser...
Liv & Hem
De flesta småbarnsföräldrar vet att det kräver tid och tålamod att ge barn goda tandvårdsvanor. Av föräldrar till barn med autism kan det krävas...
Liv & Hem
Att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. Ändå måste många med exempelvis...
Liv & Hem
Att vänta på en npf-utredning och sedan få diagnos, antingen själv eller för sitt barn, leder inte alltid till lättnad och självklara insatser....
Liv & Hem
Det pågår en debatt om hur vi bör formulera oss när det gäller autism. Heter det ”autist” eller ”person med autism” – finns det något som...