Nästa artikel

  • "För oss boendestödjare är det viktigt att ha tid och att kunna se svårigheterna", säger Gunilla Forsberg.

Premium Att vara boendestödjare innebär att erbjuda främst pedagogiskt stöd till någon som har funktionsnedsättningar, med syfte att stärka förmågan hos individen att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Så beskriver Gunilla Forsberg sitt arbete som boendestödjare i Hallstavik. För Special Nest berättar hon om hur det kan kännas att ibland möta misär, men oftast få uppleva meningsfulla möten med en annan människa.

– Jag har jobbat med människor i mer än trettio år och tycker det är en balansgång att vara boendestödjare. Vi ska ju sitta lite på händerna för att kunden ska få vara så självständig som möjligt, men det är svårt för man vill ju gärna hjälpa till, säger Gunilla Forsberg. Hon har en mentalskötarutbildning och arbetar som boendestödjare och samordnare på boendestöd i Hallstavik, en tätort i Norrtälje kommun, mitt i Roslagen. Här arbetar hon och fem kollegor på vårdb

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons