Nästa artikel

  • "Skolpersonal kan man inte bara fokusera på kunskapsmål utan också hjälpa eleverna att prata om vilka sociala förväntningar som finns i samhället och på en arbetsplats", säger Linn Gärtner, specialpedagog på Impius.

  • Impius startade 1998 och har i dag totalt 200 elever i verksamheten.

Premium Impius är en boende- och skolkoncern som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, varav många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolans satsning på praktiska och yrkesintroducerande utbildningar har varit en framgångsstrategi och verksamheten har vuxit stadigt sedan starten.

– Funktionsnivån är viktigare än vilken diagnos eleven har. Tyvärr har vi en överrepresentation av sökande elever som först misslyckats i en traditionell gymnasieverksamhet innan de kommer till oss. Vi har också ett högt söktryck till vårt introduktionsprogram, då man inte är godkänd i alla ämnen från grundskolan, säger Linn Gärtner, specialpedagog på Impius.   Impius bedriver olika verksamheter för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. De är belägna i två kommu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons