Anna Bjurenstam

Skola
Det är knappast enkelt att som lärare skapa ett lektionsinnehåll som passar alla elever oavsett behov. Hur kan man då göra för att lyckas? Med den...
Liv & Hem
3–4 procent av Sveriges barn och ungdomar bor vid något tillfälle under sin uppväxt antingen på en institution eller i ett familjehem. En stor andel...
Annons
Metoder
I Norrtälje finns Mobila Skolteamet. Det är en insats som beslutas av socialtjänsten när en elev har fått det besvärligt i skolan, vilket ofta leder...
Skola
Flera kommuner har valt att lägga ner mindre undervisningsgrupper och resursskolor för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Kävlinge kommun...
Annons
Aktiviteter
Nätverket Lågaffektiva psykologer under ledning av Bo Hejlskov Elvén är ett nätverk av psykologer vars syfte är att sprida och fördjupa kunskapen...
Hjälpmedel
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade...
Annons
Liv & Hem
När man är mellan 20 och 29 år pågår ofta en intensiv period av att utveckla sitt vuxenliv och framtid. Men för alla blir det inte så. I Stockholm...
Skola
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt...
Liv & Hem
Brita Hahne är en av Sveriges första och främsta ordningsexperter. Hon hjälper både företag och privatpersoner att organisera sin vardag.
Annons
Hjälpmedel
Vilka hjälpmedel som förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar varierar beroende på var man bor i landet – och det finns en hel...
Liv & Hem
Målet var att öka kunskapen och förståelsen kring adhd, kriminalitet och missbruk. Men när Friprojektet avslutades såg de drivande personerna bakom...
Annons
Skola
KRÖNIKA. Många skolor känner sig tvungna att organisera sig efter ett ämneslärarsystem, vilket kräver mer av eleverna då det blir fler personal-...
Skola
Till Broarps boende och skola i Eksjö kommer elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har hamnat på fel spår. Då elevernas behov kan...
Skola
Barn har det bäst hemma hos sina egna föräldrar. Det gäller även barn och ungdomar med autismdiagnos. Men ibland måste man välja det näst bästa...
Skola
Samsaskolan hade problem med elever som inte trivdes, stressad personal och dålig ekonomi. För ett antal år sedan, 2013, påbörjades reformarbetet...
Annons
Annons
Forskning
Med boken ”Hjärnstark” vill psykiatrikern Anders Hansen belysa hur viktigt det är för hjärnan att vi rör på oss. Vi blir mindre deprimerade och...
Skola
Impius är en boende- och skolkoncern som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, varav många har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....
Forskning
Han är professorn som av en slump började fokusera på npf-området. Sedan 2010 är Sven Bölte föreståndare för KIND, ett kompetenscentrum för forskning...
Liv & Hem
”Jag vet att alla autistiska personer inte uppfattar livet likadant som jag gjort. Men jag tror att genom att läsa min bok kan man förstå andra människor...
Skola
Att eleven ska vilja ta ansvar för sig själv och sin egen skolgång är Lejonskolans idé. Och för att nå dit arbetar de med individuell handledning...
Liv & Hem
Personal kan ibland vara för förändringsbenägna, ibland behövs det bara att man lyssnar, säger Nåkkve Balldin, socionom med lång erfarenhet av...
Forskning
Signalsubstanser i obalans ger autistiska symtom. Obalansen skulle kunna korrigeras genom att ge det vätskedrivande läkemedlet Bumetanid, enligt forskare.