Nästa artikel

  • Mobila Skolteamet i Norrtälje hjälper hemmasittande elever, en grupp som har vuxit de senaste åren.

  • Calle Nilsson, Björn Törnqvist och Katarina Nina Goude på Mobila Skolteamet i Norrtälje.

Premium I Norrtälje finns Mobila Skolteamet. Det är en insats som beslutas av socialtjänsten när en elev har fått det besvärligt i skolan, vilket ofta leder till långvarig frånvaro. Teamet hjälper eleven att vända utvecklingen och få en fungerande skolsituation – efter dennes egna förutsättningar. Special Nest har intervjuat Calle Nilsson och Björn Törnqvist, båda behandlare på Mobila Skolteamet.

När en skola eller vårdnadshavare gör en orosanmälan om en elevs skolsituation finns det möjlighet att få hjälp av det mobila Skolteamet. Det är en frivillig insats från socialtjänsten i Norrtälje kommun. – En skola eller en förälder kan inte söka hjälp av oss direkt utan insatsen går alltid via en utredning hos en handläggare på socialtjänsten, säger Calle Nilsson, en av tre behandlare inom mobila Skolteamet i Norrtälje, till Special Nest. Teamet riktar sig till grundsko

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons