Nästa artikel

För att hjälpa barn och ungdomar som har varit borta länge från skolan behöver personalen kunskap om hur eleverna ska bemötas och hur undervisningen bör struktureras. Special Nest har tidigare skrivit om flera verksamheter som har erfarenhet av att hjälpa elever att vända utvecklingen vid långvarig och problematisk skolfrånvaro. Här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Några Special Nest-texter om stödinsatser vid problematisk skolfrånvaro:

"Återvändarskolan ska bryta problematisk skolfrånvaro": En intervju med lärarna Jörgen Thullberg och Erik Reinholdsson som har utvecklat Återvändarskolans metod för att få elever med hög frånvaro att återvända till skolan. Nyckeln till framgång är att snabbt etablera kontakt mellan eleven och hemskolan.

"Mobila skolteamet löser problematiska skolsituationer": I denna artikel intervjuas Calle Nilsson och Björn Törnqvist, båda behandlare på Mobila Skolteamet i Norrtälje. Skolteamet är en insats som beslutas av socialtjänsten när en elev har det besvärligt i skolan, vilket ofta leder till långvarig frånvaro.

"Vi vill inte fixa några elever": Detta är ett reportage om Kävlingebaserade Opalen, en särskild undervisningsgrupp för barn och ungdomar som inte har haft fungerande skolsituationer.

"SAX-pedagog: 'Vi kommer ingenstans utan förtroende'": Strukturerad samverkan, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Det är några saker som avhandlas i detta reportage om Gävle kommuns insatser för grundskoleelever med långvarig skolfrånvaro.

"Så kan skolan minska den problematiska frånvaron": En intervju med den välkända rektorn Sirkka Persson som har skrivit en bok om hur problematisk skolfrånvaro kan förebyggas och åtgärdas.

”Tappa inte kontakten med elever som har börjat vara frånvarande”: En intervju med specialpedagogen och forskaren Tobias Forsell som i sin avhandling har intervjuat elever, föräldrar och lärare för att ta reda på hur problematisk frånvaro kan uppstå och åtgärdas.

Kategorier: 
Metoder
Annons