Nästa artikel

  • Tobias Forsell är specialpedagog och forskare med inriktning mot problematisk frånvaro.

Premium Sociala svårigheter och mobbning kan leda till elevfrånvaro, men omfattande frånvaro byggs ofta upp över tid och beror på flera sammanflätade faktorer – till exempel att eleven börjar halka efter i studierna, må allt sämre och förlora kontakten med skolan. Specialpedagogen Tobias Forsell har i sin avhandling intervjuat elever, föräldrar och lärare för att ta reda på hur problematisk frånvaro kan uppstå och åtgärdas. Special Nest ringde upp honom.

Idén till avhandlingen kläcktes i samband med att specialpedagogen Tobias Forsell under 2014 blev involverad i Tillbaka till skolan, ett samverkansprojekt mellan grundskolan och socialtjänsten i Skellefteå kommun. Projektet handlade om att utveckla rutiner för att hantera problematisk skolfrånvaro, men också att stödja skolor i arbetet att hjälpa elever tillbaka till skolan. För honom blev arbetet en väckarklocka. Han förvånades över att det var så pass många elever som hade en o

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons