Nästa artikel

Nu har Skolinspektionen släppt sin andra rapport under 2016 på temat frånvaro i skolan. Rapporten visar vad som behöver förbättras i skolans och kommunens arbete för att få eleverna att komma tillbaka till skolan.

I våras publicerade Skolinspektionen en nationell kartläggning av frånvaron i skolan som visade att 20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015. Den nya rapporten är en kvalitativ granskning som ger en fördjupad och kompletterande bild av hur frånvaron kan drabba enskilda elever.

Elva skolor omfattas av granskningen, varav två fristående och nio kommunala. Skolinspektionen har intervjuat mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola samt vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7-9 med omfattande frånvaro. Utöver det har man analyserat kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram.

Rapporten visar att elever med hög frånvaro inte får det stöd de är i behov av för att lyckas fullgöra sin utbildning. Problem som tas upp är bland annat att det ofta tar för lång tid innan frånvaron tas på tillräckligt stort allvar och att åtgärderna för att få eleverna att komma till skolan behöver bli bättre anpassade efter individen. För att uppnå detta behöver kommuner och skolor utveckla en konstruktiv samverkan som hela tiden har den enskilda eleven i fokus.

Kategorier: 
Skola
Annons