Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

  • "Mycket tyder på att de siffror om problematisk frånvaro som hittills har publicerats är för låga och att det finns ett mörkertal", säger Malin Gren Landell.

Premium Psykologen och forskaren Malin Gren Landell skrev 2016 den offentliga utredningen “Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” som handlade om problematisk skolfrånvaro. Idag arbetar hon som sakkunnig inom elevhälsa och skolfrånvaro på utbildningskontoret i Norrköpings kommun, men håller också i föreläsningar och fortbildningar kopplade till ämnet. Special Nest ringde upp henne för ett samtal om problematisk frånvaro.

Vad är problematisk frånvaro? – Det finns idag ingen allmänt vedertagen definition av uttrycket. Rent generellt räknas frånvaron som problematisk när en elev har varit borta en viss procentuell andel av undervisningstiden, vilket oftast påverkar skolprestationen och måluppfyllelsen. Det kan handla om sammanhängande giltig eller ogiltig frånvaro över längre tidsperioder, eller enstaka tillfällen (ströfrånvaro) som sammantaget gör att elevens frånvaro blir hög. Varför finns in

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons