Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  •  Linda Ahlgren är undervisningsråd på Skolverket.

  • Malin Gren Landell är psykolog och författare.

  • Skärmdump ur Skolverkets nationella kartläggning av elevfrånvaron.

Premium Hösten 2020 hade åtta procent av eleverna i årskurs nio en total frånvaro på 30-49 procent av undervisningstiden, vilket motsvarar runt 8800 elever. Samtidigt var 3,2 procent av niorna borta över hälften av skoltiden – sammanlagt cirka 3500 elever. Detta framkommer av Skolverkets första nationella kartläggning av den totala elevfrånvaron. ”Mycket skrämmande siffror”, säger psykologen Malin Gren Landell till Special Nest.

Special Nest rapporterar återkommande om problematisk skolfrånvaro. Detta betyder att en elev av olika anledningar, kanske till följd av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism eller adhd, är borta betydande delar av undervisningstiden. Denna frånvaro påverkar skolprestationen och måluppfyllelsen, men ökar också risken för psykisk ohälsa som oro, ångest och depression. I en intervju med Special Nest under 2019 påpekade forskaren och psykologen Malin Gren Landell att det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Politik
Annons