Nästa artikel

  • Malin Gren Landell är psykolog, forskare och författare.

  • Omslaget till boken Orolig och blyg i skolan.

  • Genrebild. Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Många barn och ungdomar är drabbade av oro och social rädsla. Även om besvären inte alltid syns utanpå kan de utgöra betydande hinder för elevens kunskapsinhämtning och sociala utveckling – och i värsta fall leda till skolfrånvaro. Detta berättar forskaren och psykologen Malin Gren Landell som i boken ”Orolig och blyg i skolan” visar hur lärare kan bli bättre på att bemöta och stötta oroliga elever. Special Nest ringde upp henne.

– Det är viktigt att vi pratar om elever som dras med blyghet, oro och ångest, men som kanske inte har så pass stora problem att de behöver behandling eller hjälp från BUP. Även dessa ”mindre problem” kan innebära ett stort lidande för barnet och få konsekvenser för hur man klarar av skolan. Detta berättar Malin Gren Landell för Special Nest. I sitt arbete som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin har hon mött många barn och unga med ångest, och hon har även forskat om

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons