Nästa artikel

Den statliga utredningen om hemmasittare, "Att vända frånvaro till närvaro", har fått ett nytt slutdatum och ska nu i stället presenteras 30 december.

Hur ser det egentligen ut med hemmasittarproblematiken i skolan? Det ska utredningen "Att vända frånvaro till närvaro" kartlägga. Tidigare var det sagt att utredningen, som påbörjades i januari, skulle presenteras 15 september. När det inte skedde har det spekulerats i vad som egentligen händer och när den blir klar. Special Nest tog därför reda på hur det ligger till. 

– Vi fick förlängt och ska redovisa 30 december. Det är inga konstigheter att få förlängning, det är ganska vanligt att det sker. Vi fick helt enkelt alldeles för kort tid och ansökte redan i januari om förlängning, säger Malin Gren Landell, psykolog vid BUP Region Östergötland, som leder regeringsuppdraget. 

Utredningen omfattar elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Den ska bland annat föreslå nödvändiga författningsändringar, hur arbetet med närvarofrämjande åtgärder kan förbättras samt belysa hur lärare, rektorer och övrig skolpersonal hanterar elevers frånvaro. 

Kategorier: 
Skola
Annons