Nästa artikel

I dag, måndag 9 januari, tar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) emot ett betänkande från regeringens utredning ”Att vända frånvaro till närvaro”. Utredningens syfte är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Det är betänkandet ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” från utredningen Att vända frånvaro till närvaro som Gustav Fridolin tar emot i dag. Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell som har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. I uppdraget ingick även att analysera orsakerna till varför frånvaron har uppstått och föreslå hur skolan kan bli bättre på att öka elevers närvaro samt bli bättre på att vidta åtgäder vid frånvaro.

Kategorier: 
Skola
Annons