Nästa artikel

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • "För familjerna kretsar till slut allting kring barnets frånvaro. Det blir det överskuggande problemet", säger Attentions Eric Donell.

Premium Drygt en av fem föräldrar till barn med npf uppger att skolan inte har vidtagit några åtgärder alls vid problematisk skolfrånvaro. Det visar en enkätundersökning från Attention. ”Tyvärr är det så att det ofta inte ens sker en kartläggning av anledningen till frånvaron och då blir det svårt att sätta in rätt åtgärder”, säger Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention, till Special Nest.

Det var i december förra året som Riksförbundet Attention genomförde enkätundersökningen med omkring 2100 deltagare. Målgruppen var vårdnadshavare till barn som har en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, som är i grundskole- eller gymnasieåldern och som har hög frånvaro. – Vi vet sedan tidigare att våra målgrupper, elever med npf och deras föräldrar, är särskilt drabbade av skolfrånvaron eftersom skolorna inte arbetar tillräckligt mycket med anpassningar. Vi ville med

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons