Nästa artikel

  • Malin Gren Landell leder på regeringens uppdrag Hemmasittarutredningen.

Premium Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.

Malin Gren Landell, psykolog vid BUP Region Östergötland, Linköping, leder regeringsuppdraget - en statlig utredning om hemmasittarproblematiken bland barn i skolan. Arbetsnamnet är Att vända frånvaro till närvaro. Utredningen började i januari och ska presenteras senast 15 september i år. Utredningen omfattar elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Och visst har de kommit en bit, understryker Gren Landell. Samtidigt är det rätt m

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons