Thomas Gustafsson

Liv & Hem
30-åriga Louise är diagnostiserad med atypisk autism och drabbad av psykisk ohälsa. Hon har startat en Facebookgrupp för att minska ensamheten och...
Liv & Hem
Måns Lööf är en erfaren sjuksköterska på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gävle och mycket engagerad för barn med neuropsykiatriska diagnoser....
Annons
Forskning
I nyare forskning dras slutsatser om att det pågår en överdiagnostisering av adhd i västvärlden. Men ingen forskare har ännu i större skala studerat...
Skola
Varje skolelev i Sverige ska ha tillgång till elevhälsa med specialpedagogisk kompetens. Men specialpedagogens roll på gymnasiet är fortfarande oklar,...
Annons
Skola
Specialpedagogen Eva Elg lyckades tillsammans med skolornas pedagoger få samtliga grundskoleelever i Bjuvs kommun med lång problematisk frånvaro att...
Forskning
Belöningssystem är en av flera metoder som ingår i föräldrastödsutbildningar. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, ser...
Annons
Hjälpmedel
Språkstörningar hos barn uppmärksammas allt mer. Amelie Grape, legitimerad logoped på företaget Lingo Studios, har lagt märke till detta och startat...
Metoder
Sjukvården borde i högre grad utreda kostens och näringsämnenas betydelse för de svårigheter som drabbar personer med adhd och autism. Och det finns...
Liv & Hem
Hanna Danmo, som är diagnostiserad med Aspergers syndrom, är en utpräglat social person. Hennes raka stil kom väl till nytta när hon stod på scen...
Annons
Liv & Hem
OneDotZero heter ett nystartat it-projekt i Enköping. Projektet vänder sig främst till hemmasittare med goda kunskaper om datorer. Syftet är att underlätta...
Forskning
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet...
Annons
Hjälpmedel
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med...
Liv & Hem
Siriusbollen är det enda fotbollslaget i Uppsala som vänder sig till barn med olika funktionsnedsättningar. I det nystartade laget får de möjlighet...
Forskning
Små barn med bra motorik är också bra på att lösa uppgifter som kräver mer tankeförmåga. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet – den...
Skola
Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser....
Annons
Annons
Liv & Hem
Anders Pemer är verbal och har alltid haft lätt för språk. Detta har genom åren lett till många missförstånd. Omgivningen har trott att han har...
Liv & Hem
Kalle, som är diagnostiserad med adhd och dyslexi, är en av flera förare som deltar i olagliga tävlingar på vägar och gator. Special Nest har träffat...
Skola
Önskemål om reformerad lärarutbildning med fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lyser med sin frånvaro. I alla fall när Lärarnas...
Annons
Annons
Liv & Hem
Förmågan att fokusera och tänja på gränserna är en fördel inom motorsportens värld. Matts och Malin Berg har nytta av sina adhd-drag när de kör...
Liv & Hem
Barn med autism behöver träna på att leka och kommunicera med andra. Lou Navier Sarmantero, snart fyra år, har diagnosen autism. I väntan på professionell...
Skola
I Eskilstuna kommun blir det i höst svårare för barn i förskolan och grundskolan med behov av stödinsatser att få del av tilläggsbelopp. Anledningen...
Skola
Skolornas möjligheter att få tilläggsbelopp för barn med behov av extra stöd i undervisningen ska underlättas genom en ny lag. Uppsala kommun väljer...
Liv & Hem
Barn med NPF-diagnoser har i regel ett sämre försäkringsskydd än andra barn. I Folksams fall går det en tydlig gräns vid sex års ålder för de...
Landsting
De flesta barn- och ungdomar i Sverige som ställt sig i kö för en adhd-utredning får en fördjupad utredning påbörjad inom två månader. Men väntetiden...
Aktiviteter
Rapporten “ADHD på jobbet” är ett led i Riksförbundet Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med adhd...