Thomas Gustafsson

Skola
Varje skolelev i Sverige ska ha tillgång till elevhälsa med specialpedagogisk kompetens. Men specialpedagogens roll på gymnasiet är fortfarande oklar,...
Skola
Specialpedagogen Eva Elg lyckades tillsammans med skolornas pedagoger få samtliga grundskoleelever i Bjuvs kommun med lång problematisk frånvaro att...
Annons
Forskning
Belöningssystem är en av flera metoder som ingår i föräldrastödsutbildningar. Håkan Stattin, professor i psykologi vid Örebro universitet, ser...
Hjälpmedel
Språkstörningar hos barn uppmärksammas allt mer. Amelie Grape, legitimerad logoped på företaget Lingo Studios, har lagt märke till detta och startat...
Annons
Metoder
Sjukvården borde i högre grad utreda kostens och näringsämnenas betydelse för de svårigheter som drabbar personer med adhd och autism. Och det finns...
Liv & Hem
Hanna Danmo, som är diagnostiserad med Aspergers syndrom, är en utpräglat social person. Hennes raka stil kom väl till nytta när hon stod på scen...
Annons
Liv & Hem
OneDotZero heter ett nystartat it-projekt i Enköping. Projektet vänder sig främst till hemmasittare med goda kunskaper om datorer. Syftet är att underlätta...
Forskning
Tio månader gamla barn med syskon som har autismdiagnos har betydligt lättare att följa ögonrörelserna på en försöksledare som rör på huvudet...
Hjälpmedel
Många skolor har svårt att ge anpassad utbildning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen arbetar med...
Annons
Liv & Hem
Siriusbollen är det enda fotbollslaget i Uppsala som vänder sig till barn med olika funktionsnedsättningar. I det nystartade laget får de möjlighet...
Forskning
Små barn med bra motorik är också bra på att lösa uppgifter som kräver mer tankeförmåga. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet – den...
Annons
Skola
Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som försvårar studierna, kan ges studiemedel för en högre studietakt än vad de faktiskt läser....
Liv & Hem
Anders Pemer är verbal och har alltid haft lätt för språk. Detta har genom åren lett till många missförstånd. Omgivningen har trott att han har...
Liv & Hem
Kalle, som är diagnostiserad med adhd och dyslexi, är en av flera förare som deltar i olagliga tävlingar på vägar och gator. Special Nest har träffat...
Skola
Önskemål om reformerad lärarutbildning med fokus på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lyser med sin frånvaro. I alla fall när Lärarnas...
Annons
Annons
Liv & Hem
Förmågan att fokusera och tänja på gränserna är en fördel inom motorsportens värld. Matts och Malin Berg har nytta av sina adhd-drag när de kör...
Liv & Hem
Barn med autism behöver träna på att leka och kommunicera med andra. Lou Navier Sarmantero, snart fyra år, har diagnosen autism. I väntan på professionell...
Skola
I Eskilstuna kommun blir det i höst svårare för barn i förskolan och grundskolan med behov av stödinsatser att få del av tilläggsbelopp. Anledningen...
Annons
Annons
Skola
Skolornas möjligheter att få tilläggsbelopp för barn med behov av extra stöd i undervisningen ska underlättas genom en ny lag. Uppsala kommun väljer...
Liv & Hem
Barn med NPF-diagnoser har i regel ett sämre försäkringsskydd än andra barn. I Folksams fall går det en tydlig gräns vid sex års ålder för de...
Landsting
De flesta barn- och ungdomar i Sverige som ställt sig i kö för en adhd-utredning får en fördjupad utredning påbörjad inom två månader. Men väntetiden...
Aktiviteter
Rapporten “ADHD på jobbet” är ett led i Riksförbundet Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med adhd...
Aktiviteter
Matthias Rowe är skolkuratorn med ett extra engagemang för hemmasittande elever. Sedan 2012 arrangerar han och tillsammans med några vänner ett uppskattat...
Lagstöd
Just nu pågår den statliga utredningen Att vända frånvaro till närvaro, om hemmasittare. Malin Gren Landell är den som leder uppdraget.
Landsting
Komet bygger på förstärkning av beteenden man vill se mer av. Påminnelser, beröm, lugnt bemötande och i vissa fall belöningar kan enligt kursmaterialet...