Nästa artikel

Premium Barn med NPF-diagnoser har i regel ett sämre försäkringsskydd än andra barn. I Folksams fall går det en tydlig gräns vid sex års ålder för de vanligaste NPF-diagnoserna som autism och adhd. Trygg-Hansas barnförsäkring ger ersättning för barn med NPF som beviljats vårdbidrag.

Folksams barnförsäkringar ger ett skydd för NPF-diagnoser förutsatt att dessa inte var kända vid tillfället när barnförsäkringen tecknades, samt att barnet då var under sex år. Till exempel kan en person med adhd få ersättning vid medicinsk invaliditet med 10 procent av försäkringsbeloppet om invaliditeten har ett samband med diagnosen. När barnet fyller sex år försvinner möjligheten att teckna en sådan försäkring. – Dessa barn får ersättning för andra sjukdomar och sk

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons