Nästa artikel

Endast 37 procent av personer med npf har sysselsättning i Sverige idag. Och fler än hälften av alla föräldrar till barn med npf säger att de har gått ner i arbetstid för att vara mer tillgängliga för sina barn.

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) känner stor oro inför sina barns framtid på arbetsmarknaden, visar en resultatet från en enkätundersökning utförd av Trygg-Hansa och riksförbundet Attention. Enligt SCB har bara 37 procent av personer med npf-diagnos en sysselsättning.

Men sysselsättningsproblematiken drabbar även föräldrar till barn med npf. 41 procent av de anhöriga till barn med npf som svarat på enkäten arbetar heltid och bara vara femte (22 procent) upplever att det går bra att kombinera sitt yrkesliv med deras barns funktionsnedsättning. 56 procent av föräldrarna spenderar tre timmar eller mer i veckan på kontakt med myndigheter, skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet. Nästan var femte uppger att de spenderar sex timmar eller mer. 52 procent av föräldrarna uppger att de har gått ner i arbetstid för att kunna vara mer tillgängliga för sina barn.

Läs mer här

Annons