Nästa artikel

Premium Ett av målen inom Attentionprojektet Nätkoll är att öka tryggheten på nätet för unga med NPF. Special Nest ringde upp projektledaren, Karin Torgny, och bad henne berätta om hur man som förälder kan stötta sitt barn i tillvaron på nätet.

Lokalföreningen Attention Hisingen-Kungälv fick för några år sedan oroväckande signaler om att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkade illa ut på nätet. Föräldrar uttryckte oro och kände samtidigt att de inte visste hur de skulle bäst kunde stötta sina barn. Föreningens ordförande Madeleine Larsson Wollnik och Karin Torgny skrev en ansökan till Allmänna Arvsfonden och beviljades pengar för att genomföra det treåriga projektet Nätkoll. Syftet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons