Nästa artikel

En ny undersökning visar att barn med NPF är mer aktiva på nätet än andra barn, och att de oftare utsätts för mobbing och näthat. Samtidigt ger nätet också möjlighet för många barn att skaffa nya vänner.

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar i större utsträckning än andra barn ut för hot, mobbning och sexuella närmanden på internet.

Men datorer och internet ger också många barn med NPF positiva upplevelser, till exempel nya vänner för barn som annars inte har några kompisar utanför skärmen.

Det visar en enkätundersökning bland 13–16-åringar med NPF och deras föräldrar, gjord av Arvsfondsprojektet Nätkoll på uppdrag av Attention. Resultaten har sedan jämförts med Statens medieråds undersökningar Ungar & medier 2015 och Föräldrar & medier 2015. Statens medieråd har svarat för sammanställning och analys.

Av undersökningen framkom också att barn med NPF oftare har konflikter med sina föräldrar, vanligtvis om hur mycket tid de ägnar åt dator och internet. 81 procent av unga med NPF använder internet mer än tre timmar per dag, jämförst med 62 procent utan diagnos. 40 procent av barnen med NPF spelar datorspel varje dag. Motsvarande siffra för barn utan diagnos är 26 procent.

En tredjedel av barnen med NPF träffar kompisar en gång i veckan eller mer, medan 72 procent av barn utan diagnos gör det. 17 procent av barnen med diagnoser träffar aldrig kompisar, att jämföra med två procent för barn utan diagnos.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons