Nästa artikel

Den 9 februari infaller Safer Internet Day – en dag som ska främja ett säkrare Internet för främst barn och unga. Statens medieråd bidrar med en kampanj om barnens viktigaste resurs: föräldrarna.

Undersökningen Föräldrar & medier 2015, som Statens medieråd utförde, visar att många föräldrar oroar sig mycket för att deras barn ska råka illa ut på Internet. De allra flesta föräldrar anser sig ha ett mycket stort ansvar för barnens medieanvändning. Samtidigt upplever många barn att föräldrarna ”sällan eller aldrig” pratar om saker de gjort eller sett på Internet.

– Här finns ett glapp. Och föräldrar kan bidra med att förhindra hot och kränkningar på nätet om de får veta hur de ska göra, säger Maria Billinger, kampanjansvarig på Statens medieråd.

Många föräldrar befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge när det gäller sina barns vanor på Internet. Statens medieråd har tagit fram ett kunskapspaket för föräldrar som vill stötta sina barn i deras internetanvändning. Kampanjsidan nohate.se har försetts med en folder som riktar sig till föräldrar. Där finns fem konkreta råd, en podd för föräldrar samt en kort film av regissören Anders Rune. Materialet kommer att även att spridas via myndighetens hemsida, i sociala kanaler och via samarbetspartners, uppger Statens medieråd.

Annons