Nästa artikel

  • "Mamma hade bra, ärliga förklaringar men jag hade svårt att ta in informationen och var bråkig. Dels för att jag var ett barn, dels för att jag blandade ihop personlighetsdrag med autismdrag. När jag flyttade hemifrån, blev äldre och fick distans fick jag mer respekt och förståelse", säger Lisa Billinger.

  • 23-åriga Lisa Billinger tror att hon har påverkats både negativt och positivt av att ha ett syskon med AST. Till det första hör att hon tenderar att känna skuld och ansvar för saker som inte är hennes fel. Positivt är att hon har blivit ovanligt självständig.

  • Lisa Billinger växte upp i Karlstad med två äldre bröder, där den äldste har högfungerande AST.

Premium Barnet med AST sätter agendan, föräldern gnags av otillräcklighet och syskonet blir förbisett i farten. Så ser tillvaron ut för otaliga familjer – och den som känner igen sig är långt ifrån ensam. Här är tipsen som minskar klämrisken för syskonet.

Radion ska vara volymen han bestämmer. Hans favorit Hockeykväll går före säsongsfinalen av Desperate Housewives. Ut från badrummet på momangen, storebrorsans morgonrutin går före sminkningen, annars är det ditt fel att tredje världskriget startat. Så var tillvaron för lillasyster Lisa och hon hade svårt att förstå varför. – Jag var övertygad om att mamma lät min bror ”komma undan” mycket lättare än jag gjorde. Jag hade skinn på näsan och trodde att mamma satte gräns

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons