Josefin Strang

Skola
När eleven riskerar att missa målen trots anpassningar så ska åtgärdsprogrammet träda in som ett kraftfullt verktyg. Att åtgärderna sätts in för...
Liv & Hem
Unik kommunikationsstil, känsligt kalibrerade sinnesförnimmelser, specialintressen som underlättar inlärningen – och sju andra saker som vuxenvärlden...
Annons
Liv & Hem
Många ungdomar med autism och adhd kör fast när det är dags att ta klivet till vuxenlivet. Motivationen kan svikta, hållbara vanor vägrar att få...
Liv & Hem
Gång på gång har 18-åriga Frida Gabrielsson hamnat i kläm eftersom kunskapsläget om autism är lågt. Därför startade hon ett UF-företag som framgångsrikt...
Annons
Liv & Hem
Förskolläraren Anna Lorfalk lade märke till att skildringarna av autism var närmast obefintliga i barnbokshyllan. Nu har hon skrivit barnboksserien...
Liv & Hem
Allt fler lägger märke till att många personer med adhd också har överrörliga leder. Forskningsfältet är ungt och försöker nu fastslå om det...
Annons
Skola
Relationen kan ofta vara svajig mellan lärare och elever med npf-diagnoser som autism och adhd, samt även med elevernas vårdnadshavare. Så hur kan...
Liv & Hem
När tredje födelsedagen är i antågande screenas barnet för språkstörningar. Men hur går det sedan för barnen med språksvårigheter? Ulrika Schachinger...
Skola
Anders Westermark är en fena på att nå fram till eleverna på glid, men att hålla ordning på pappershögarna och mötestiderna har gått sisådär....
Annons
Politik
Hemundervisning är förbjudet i Sverige, men mitt i Östersjön finns en tillflyktsort. Förra året hemundervisades uppemot hundra svenskfödda barn...
Skola
Särskilt begåvade elever är ett allt hetare ämne i politik, media och forskning. Doktoranden Åsa Melander undersöker i sin avhandling hur de engelska...
Annons
Forskning
Många med adhd drabbas av beroendesjukdomar, trots att samsjukligheten är vanlig så är vårdsystemet illa smort och sällan i linje med evidensbaserade...
Skola
Under en fyraårsperiod ska forskare jämföra skolfrånvaron bland skolungdomar i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Japan. Så här långt kan forskarna...
Liv & Hem
Allt fler spaltmeter fylls av artiklar om adhd och autism samt kändisar som berättar om sina diagnoser, samtidigt som det pratas om både långa vårdköer...
Liv & Hem
Autism, adhd och jul kan bli en kaotisk kombination. Cecilia Brusewitz och Hanna Danmo berättar för Special Nest om 8 tips som kan öka chanserna för...
Annons
Annons
Lagstöd
Ofta är det familjens och skolans agerande som hamnar i strålkastarljuset när problematisk skolfrånvaro diskuteras, men många socialarbetare är rådvilla...
Liv & Hem
Jenny Jejlid var syskonet som hamnade i kläm. Som vuxen har hon valt att tala klarspråk om det goda, det onda och det fula med att växa upp med en utåtagerande...
Skola
Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning...
Annons
Annons
Liv & Hem
Ofta kommer de bästa råden från personen som har gått många mil i dina skor. Autisten Jonas Wik vägleder unga och vuxna med autism som försöker...
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Skola
Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En...
Liv & Hem
Den kritiserade modellen som har införts på två skolor i Kalix har lagts på is. Nu väntar efterspelet – dels ska huvudmannen utreda vad som har...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Skola
Många lärare upplever att den ofrånkomliga elevdokumentationen stjäl tid från undervisningen, dessutom är risken stor att dokumenten blir en kritisk...
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...