Josefin Strang

Lagstöd
Ofta är det familjens och skolans agerande som hamnar i strålkastarljuset när problematisk skolfrånvaro diskuteras, men många socialarbetare är rådvilla...
Liv & Hem
Jenny Jejlid var syskonet som hamnade i kläm. Som vuxen har hon valt att tala klarspråk om det goda, det onda och det fula med att växa upp med en utåtagerande...
Annons
Skola
Efter avslag på mängder med ansökningar har nu två grundskolor fått grönt ljus från Skolinspektionen och får därmed från 2024 erbjuda distansundervisning...
Liv & Hem
Ofta kommer de bästa råden från personen som har gått många mil i dina skor. Autisten Jonas Wik vägleder unga och vuxna med autism som försöker...
Annons
Skola
Fritidshemmen har numera högre krav på lärande och pedagogik, enligt skollagen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov....
Skola
Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En...
Annons
Liv & Hem
Den kritiserade modellen som har införts på två skolor i Kalix har lagts på is. Nu väntar efterspelet – dels ska huvudmannen utreda vad som har...
Skola
Skolkonsulternas arbetssätt fick medvind 2019 efter att en problemskola hade kommit på fötter. När modellen tidigare i år infördes på skolor i Kalix...
Skola
Många lärare upplever att den ofrånkomliga elevdokumentationen stjäl tid från undervisningen, dessutom är risken stor att dokumenten blir en kritisk...
Annons
Skola
I de flesta skolklasser finns minst en elev med särskild begåvning. Neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism kan göra begåvningen svårare att...
Skola
Barn och ungdomar med npf mår dåligt i skolan och löper större risk att misslyckas med utbildningsmålen. Föräldranätverket "Rätten till utbildning"...
Annons
Liv & Hem
Många barn och unga med npf bollas runt i olika familjehem. Carolina Lindberg Wiman är aktuell med en ny bok med målet att minska risken för att barnet...
Politik
Antalet adhd-diagnoser och adhd-medicineringen fortsätter att tillta, inte minst hos barn och unga. Västmanland sticker ut genom ett digitalt insteg...
Liv & Hem
Intresset ökar för så kallad interoception, som är förmågan att känna av och tolka signalerna inifrån kroppen. Autistiska personer verkar ha annorlunda...
Liv & Hem
Diagnoskriterierna fokuserar på negativa aspekter – men vilka vanliga styrkor finns hos många personer med adhd? Här är några exempel på positiva...
Annons
Annons
Liv & Hem
Diagnoskriterierna fokuserar på negativa aspekter – men vilka vanliga styrkor är förknippade med autism? Här är några exempel på positiva egenskaper...
Forskning
Tänk om en fingermätning skulle kunna visa tecken på autism? Den så kallade 2D:4D-kvoten har de senaste åren förknippats med allt från autism och...
Forskning
Ungefär hälften av alla gravida har använt paracetamol. Med jämna mellanrum blossar forskningsdebatten upp – kan lite Alvedon under graviditeten...
Annons
Annons
Skola
På landets lärosäten finns allt fler studenter med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism, men tillgängligheten lämnar mycket att önska....
Skola
Lek är inte bara roligt, leken övar även upp färdigheter för livet. Barn med autism kan ha svårt att komma i gång med lek och vuxna kan ofta råka...
Skola
Särskild begåvning ska fångas upp tidigt i Danmark. Snart kommer landets förstaklassare börja screenas för särskild begåvning, men i Sverige kvarstår...
Skola
Nu är det över 30 000 studenter på Sveriges lärosäten som har en diagnos, läs- och skrivsvårigheter och npf är bland de vanligaste diagnoserna....
Skola
I augusti 2022 stärktes skolpersonalens rätt att ingripa fysiskt för att exempelvis stoppa stök, slagsmål och skadegörelse. Men var går gränsen...
Liv & Hem
Nu har det skapats högspecialiserade vårdenheter för svårbehandlade ätstörningar och självskadebeteenden – vilket föreningen Shedo har arbetat...
Forskning
En amerikansk studie har gett upphov till hoppfulla rubriker om att frukt och grönsaker skulle kunna lindra adhd-symptom hos barn. Professorn Sven Bölte...