Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • KI-professorn Sven Bölte tror att forskning på föräldrar med autism kommer i större omfattning framöver, men att det kan ta tid innan det får genomslag.

Premium Det finns knappt någon forskning gjord på föräldrar med autism eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men en ny studie, som har undersökt autistiska mammors mående och föräldrastil, visar att mammor med diagnosen löper högre risk att drabbas av stress, depression och ångest i samband med en graviditet.

Studien utforskade självrapporterad stress, depression, ångest och tillfredsställelse med livet under graviditetens sista tredjedel, två–tre  månader efter födseln och slutligen sex månader efter födseln. Deltagarnas svar visade en ökning av stress, depression och ångest – något som dock minskade över tid.   Studien visar också att anknytningen hos mammor med autism inte skiljer sig från andra föräldrar. – Man upplever samma band och kärlek och förpliktigande, det d

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons