Nästa artikel

  • "Flera publicerade artiklar identifierar en ökad risk för covid-19 hos personer med autism. Vår hypotes är att låga melatoninnivåer ökar sårbarheten för viruset SARS-CoV-2", säger Gregory M Brown.

  • "Det är inte en dålig hypotes, men svår eller nästan omöjlig att undersöka", säger Sven Bölte, forskare och föreståndare för KIND i Stockholm.  

  • Gregory M Brown är professor i psykiatri vid Centre for Addiction and Mental Health på universitetet i Toronto.

Premium Personer med autism och samtidig brist på hormonet melatonin kan ha ökad sårbarhet för covid-19. Det menar den kanadensiske forskaren Gregory M Brown som just har lagt fram sin hypotes i en vetenskaplig artikel. Special Nest har intervjuat honom men även professor Sven Bölte, föreståndare för KIND i Stockholm, om hur hypotesen kan tolkas.

Gregory M Brown är professor i psykiatri vid Centre for Addiction and Mental Health på universitetet i Toronto. Han är verksam som forskare både internationellt och i Kanada. När Special Nest når honom på telefon sitter han tillfälligt fast i Mexiko på grund av coronapandemin. Gregory M Brown har just publicerat en vetenskaplig artikel med titeln Autism Spectrum Disorder patients may be susceptible to COVID-19 disease due to deficiency in melatonin i publikationen Medical Hypotheses. H

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons