Nästa artikel

För att underlätta övergången från tonåren till vuxenlivet för personer med autismspektrumtillstånd har KIND startat projektet Transition. Förhoppningen är att det ska fungera som en träningsmetod för att kunna hantera vardagliga situationer bättre.

– Ökade diagnoser inom adhd och autism utmanar det svenska samhällets utbildnings-, vård-, stöd- och försäkringssystem, säger Sara Brown, beteendevetare.

Hon har under våren 2015, tillsammans med Steve Berggren, Sven Bölte och Tatja Hirikoski på KIND, arbetat med uppstarten av ett nytt pilotprojekt kallat Transition och Case Management. Projektet syftar till att utveckla och underlätta övergången från tonåren till vuxenlivet för personer med autismspektrumtillstånd (AST) och adhd.

– Projektet är nytt. Jag har hittills träffat aktörer som har med personer med AST och adhd att göra. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera och alla talar om samma sak. Att personer med adhd och kanske framförallt AST behöver stöd att komma in i samhället för att förebygga arbetsmarknadsmarginalisering, socialt utanförskap och psykiatriska tilläggsproblem, säger Sara Brown.

 

Öva upp vardagsfärdigheter
Personer med adhd och AST har ofta svårigheter att klara vardagskrav och den sociala integrationen. Många har en nedsatt förmåga till planering, organisering och förmåga att hålla struktur, vilket samhället ställer större krav på ju äldre man blir.

– Det finns så många bra webbsidor med information om vart du ska vända dig för att få reda på information, men sedan behöver du också ha förmågan att veta vad du ska fråga efter när du ringer. Eller kanske hur du ska åka med bussen för att komma till Försäkringskassan, att du behöver boka en besökstid och så vidare, säger Sara Brown.

Forskning visar att om det saknas livskunskaper inom arbete, utbildning, ekonomi, hälsa och sociala samspel så är risken stor att det i slutändan slutar med långtidssjukskrivningar, psykisk ohälsa och arbetslöshet.

– Tanken med Transition är att det ska vara både grupp- och individanpassat. Det kommer inte att lösa några världsproblem. Men förhoppningsvis sättas in som en insats för att förebygga utanförskap, säger Sara Brown.

Tanken är att projektet ska fungera som en psykoedukativ träningsmetod där man får möjlighet att träna konstruktiva lösningsstrategier för det man upplever som utmaningar i livet. Efter pilotprojektet ska metoden kunna utprövas i en storskalig randomiserad och kontrollerad interventionsstudie för att till slut resultera i ett program som ska tillämpas i olika verksamheter och i olika sammanhang. Även en internetbaserad träning är tänkt att kunna användas.

Annons