Linda Hallberg

Skola
Kartläggning är en mycket viktig del i arbetet med barn i behov av särskilt stöd för att veta vilka insatser barnet kan behöva. Special Nest vill...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en son med adhd som går i årskurs fem. Sedan årskurs två har han mer eller mindre suttit utanför klassrummet...
Annons
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag är högstadielärare och arbetar i en liten undervisningsgrupp för elever med npf och dyslexi. I min undervisning...
Skola
Vilka är utmaningarna med att använda ett lågaffektivt förhållningssätt som förälder? Special Nest frågar två psykologer om deras syn på fenomenet....
Annons
Skola
För elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, npf, kan oron över vad som ska hända efter gymnasiet vara påfrestande. Special Nest berättar...
Skola
LÄSARFRÅGA: Hej Specialpedagogen! Jag har en elev med diagnoserna selektiv mutism och autism i min klass och tycker att det är otroligt komplicerat....
Annons
Hjälpmedel
För att barn ska få rätt hjälp i skolan är det viktigt att deras svårigheter utreds ordentligt. En viktig del i kartläggningarna är det så kallade...
Skola
Del 4. Utvärderingsbara åtgärder som är kopplade till elevens behov och läroplanen. Det är ledorden när ett åtgärdsprogram upprättas i samband...
Skola
Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar...
Annons
Skola
Kollegialt lärande, gemensam reflektion och stärkt yrkesroll. Det är några saker som kan åstadkommas vid handledning av skolans personal, antingen...
Skola
Del 3. Vilka är fördelarna, utmaningarna och fallgroparna när man gör en utredning om behovet av särskilt stöd? Special Nest har bett specialpedagogen...
Annons
Skola
Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, har ofta svårt för matematik. Karin Camnert, matematiklärare tillika rektor på Lunaskolan...
Skola
Del 2. Vad behöver lärare tänka på för att vara säkra på att stödinsatserna till eleverna är direkt kopplade till ökad måluppfyllelse? Special...
Skola
Del 1. En begriplig, hanterbar och meningsfull lärmiljö och undervisning som kopplas till elevernas möjlighet att nå kunskapskraven. Det är centralt...
Skola
Det pratas allt mer om vikten av att skapa en tillgänglig skola. Men vad menar man egentligen? Special Nest träffade Pia Persson, rådgivare på Specialpedagogiska...
Annons
Annons
Skola
Läsarfråga: Hej Specialpedagogen! Min 14-åriga dotter, som har diagnosen AST, behöver repetera mycket för att lära och befästa sina kunskaper. Skolan...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag har så svårt att lämna mitt barn med add i förskoleklassen på morgonen. Det blir alltid gråt och skrik. Dessutom upplever...
Skola
Läsarfråga: Hej! Min dotter som är 14 år vill inte prata om sin diagnos. Hon har adhd och asperger. Hur ska man göra? I skolan låtsas hon som om...
Annons
Annons
Skola
Läsarfråga: Hej! Nu stundar lucia och julspel i skolan. För min son med adhd och asperger är det här den värsta tiden på året. Vi får ofta samtal...
Aktiviteter
Under måndagen och tisdagen ägde Magelungens konferens rum i Uppsala. Det blev två intensiva konferensdagar då temat hemmasittare, elever med långvarig...
Skola
Inför gymnasievalet råder blandade känslor. Förväntan, oro och massor av frågor är något som studie- och yrkesvägledaren Cecilia Ringnér möter...
Skola
Källbrinkskolan har fått uppmärksamhet för sitt elevhälsoarbete – vilket också har bidragit till bättre betyg. Biträdande rektorn Elinor Kennerö...
Hjälpmedel
Läsarfråga: Hej! På min sons skola säger de att de arbetar TEACCH-inspirerat med inslag av Montessoripedagogik. Min son har en neuropsykiatrisk funktionsvariation...
Skola
Läsarfråga: Hej! Jag undervisar i en liten undervisningsgrupp i årskurs 3 på en resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar....
Liv & Hem
KRÖNIKA. Special Nest skriver många artiklar där sakkunniga, forskare, föräldrar och bärare av egen funktionsnedsättning delar med sig av kunskap...