Nästa artikel

Premium KRÖNIKA. Special Nest skriver många artiklar där sakkunniga, forskare, föräldrar och bärare av egen funktionsnedsättning delar med sig av kunskap och upplevelser. Bland dessa kan man utläsa tre gemensamma nämnare som är viktiga för att skapa en framgångsrik skolgång för elever med npf. Den första är att elever med npf behöver förutsägbarhet. Den andra är att elever med npf gynnas av visuella stöd. Den tredje är att goda relationer med lärarna är av vikt för att skapa trygghet och motivation.

Igår handledde jag en av mina fantastiska handledningsgrupper på en gymnasieskola. Vi läser en bok och fastnar för citatet ”Fråga mig inte om jag har förstått. Fråga istället om du var tydlig.” Ett citat som kom att prägla handledningens alla moment och kvarstå som en fråga. Hur är man nog tydlig? I en avhandling i arbetslivsforskning från Linköpings universitet har man konstaterat att en tydlig organisation med klara mål och förväntningar är en förutsättning för ett go

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons