Nästa artikel

"För alla i skolan – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning” är namnet på en ny bok av Ulrika Aspeflo. Boken handlar om hur skolans pedagoger bör arbeta med sitt ledarskap och bemötande.

Ulrika Aspeflo arbetar på Utvecklings- och stödenheten i Härryda kommun och driver parallellt med det sitt eget företag i vilket hon erbjuder föreläsningar och skriver böcker. När vi sitter på hennes uteplats i Hindås ligger hennes nyskrivna bok i en pärm på bordet. Titeln är ”Inkluderande och utvecklande undervisning – för alla i skolan” och är planerad att ges ut under hösten 2015. Boken är tänkt att ge strategier och svar på hur man som lärare ska arbeta i skolan.

– Jag vill att pedagoger ska förstå att de behöver skapa en relation, vara en ledare och att ledarskap handlar om en allians med eleverna, men också om struktur och rutiner.

 

Bemötande är allt
Ulrika Aspeflo har under många år handlett i verksamheter där elever haft olika NPF-diagnoser, ofta i kombination med annan funktionsnedsättning. Det har handlat om barn som inte har ett talat språk, barn som har svårt att fylla sin tid med meningsfull sysselsättning, barn som agerar ut och har svårt med kommunikation. När Ulrika Aspeflo för ett antal år sedan började arbeta som specialpedagog i Varberg insåg hon att det i princip var samma svårigheter hon mötte i skolans handledningssituationer.

– Allt handlar om bemötande. Hur får vi till ett positivt och relationsskapande bemötande så att det uppstår ömsesidigt gillande, och hur gör vi i utåtagerande situationer?

 

Kräver gott ledarskap
Ulrika Aspeflo menar att det första steget är att försöka förstå sig på vem barnet är som står framför en. Alla faktorer behöver beaktas och som pedagog måste man kunna sätta sig in elevens situation, tänka flexibelt, ha en stor förmåga till empati och kunna leda.  

– Ledarskap är något som vi pratar alldeles för lite om. Att vara lärare kräver att du kan leda. Och för att du ska kunna leda behöver du ha en god självkännedom om vem du är och hur du reagerar i olika situationer. Vad är dina styrkor och svagheter? Sedan ska du kunna forma en grupp med ett klimat som är tryggt.

Flera gånger under samtalet återkommer Ulrika Aspeflo till att lärare ofta saknar kunskap och redskap för detta. Undervisning handlar om mönster. Och för att eleverna ska kunna skapa dessa mönster behövs en lärare som vågar leda och lotsa, menar hon.

– Den första delen av boken handlar om vad en pedagog behöver för att undervisa i skolan och den andra delen handlar om vad elever med en funktionsnedsättning behöver ytterligare.

 

Extra allt
Ulrika är övertygad om att tydlig struktur, återkommande rutiner och visuella stöd är bra för alla elever. Elever med en funktionsnedsättning behöver bara mer av det.

– Pedagoger behöver förstå att elever som har en NPF-diagnos behöver extra allt. Extra stor empati, extra tid, extra visuella strukturer och det måste till ett extra stort samarbete med föräldrar och andra professionella för att lyckas.

Annons