Nästa artikel

  • Sex av tio elever i nian känner sig störda av kamraterna, enligt Skolinspektionens skolenkät.

  • Helena Olivestam Torold, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen, säger att studiero är intimt förknippat med det aktiva lärarstödet till eleverna.

  • Marcus Samuelsson undersöker om lärare kan träna upp sina undervisningsförmågor genom att undervisa virtuella elever, så kallade avatarer.

  • Pedagogikprofessorn och forskaren Marcus Samuelsson.

  • Gymnasieläraren Tove Phillips.

Premium Debatten om bristande studiero i skolan dyker regelbundet upp, liksom förslag om att införa ordningsbetyg och öka lärarnas befogenheter att sätta gränser. Bra studiero i skolan kan istället uppnås med tydlig struktur och goda relationer. Det berättar pedagogikprofessorn Marcus Samuelsson och gymnasieläraren Tove Phillips för Special Nest.

– Diskussionen om att införa ordningsbetyg igen och att ge lärare ökade befogenheter att sätta gränser leder lätt fel när gäller att skapa lugn och ro i skolan. Forskningen visar att det istället är sådant som struktur, tydlighet, engagemang och goda relationer mellan lärare och elever som skapar lugn i klassrum, säger Marcus Samuelsson.   Marcus Samuelsson är professor i pedagogik vid Högskolan Väst i Trollhättan, men är tjänstledig för att forska vid Linköpings univers

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons